Lewensbrood

Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê:

Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag ná julle,

en met al die lewende wesens wat by julle is: die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle — al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde.

Gen. 9 v 8 tot 10