Lewensbrood

TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,

sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar.

Gen.6 v 1 tot 3