Kroeë moet vroeër sluit

Openbare kroeë moet voortaan om 6 nm. (18h00) sluit, en op Sondae om 13h00 ten einde verspreiding van koronavirus te probeer beperk.

Die reëling geld vir restourante,  kroeë, en bier-kroeë wat hoofsaaklik in swart woongebiede funksioneer.

Volgens die regulasie wat uitgevaardig is, geld die maatreël vir alle instansies wat alkohol verkoop, en sluit dus ook drankwinkels in.

Dit beteken ook dat hotelle, sekere gastehuise, ontspannings plekke van sport liggame en vele ander plekke dur die regulasie geraak word.

Beperkings word ook geplaas op samekomste waar meer as 100 mense bymekaar kan kom, en dit raak kerklike gemeentes sowel as groter vergaderings van enige aard.