Gaan winkels hul pryse aanpas?

Verbruikers raak al hoe meer kriewelrig oor winkeliers wat die situasie uitbuit en nie hulle verkoopprys om goeder afwaarts aanpas nie.

Die drastiese daling in die olieprys het ’n skerp daling in die brandstofprys teweeggebring en die sogenaamde verlaging in die inflasiekoers behoort nou doelgerigte verlaging in veral verbruikersgoedere te bring.

Daarbenewens is die resessie volgens kenners ’n hoofrede waarom prys strukture afwaarts aangepas moet word, en behoort die gulsigheid van :skep terwyl dit pap reën”, gestaak te word.

Intussen is daar vertroulik verneem dat die SA Reserwebank in ’n noute verkeer oor wat hy behoort te doen met die rentekoerse, en is sommige ekonome van oordeel dat die Bank die wêreld se neiging van verlaging in koerse behoort te volg.

Meningsvormers reken dit is nog ’n rede waarom die kleinhandel nou pro-aktief behoort te reageer, en kleinhandel pryse in ’n dalende spiraal te kry.