DIE GENADE VAN DIE HEMELVAART EN WEDERKOMS

Veertig dae nadat die Here Jesus uit die dood opstaan, vaar Hy op na die hemel.

Ons hoor sy beloftes – julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom – en Hy sal weer kom.

Tien dae later word die Heilige Gees uitgestort – en hierna – deur die genade alleen – twaalf apostels begin om die blye boodskap van verlossing vertel – kerke word gestig – die evangelie word uitgebrei – en in die kerkgeskiedenis sien ons baie duidelik hoe God mense gebruik – dat Hy sy genade gee – oor en oor.

En nou is die geskiedenis oppad na die laaste dag – die dag wanneer ons Heer en Meester weer sal kom – ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde – wat geen oog gesien, geen oor gehoor en wat in die hart van geen mens opgekom het nie.

Die einddoel van ons bestaan – om God ewig daarin te prys.

Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge – syne is die heerlikheid tot in ewigheid.