Die Een-oog god

Jare gelede is daar gewaarsku teen die nadelige invloed wat TV op kykers en veral kinders kon hê.   Die waarskuwings is afgemaak as komende van bekrompe of verkrampte mense in die samelewing. Vier-en-twintig jaar later kan daar terugskouend gekyk word of die waarskuwings werklik water gedra het..

Suid Afrika het sedert 1976, met die eerste verskyning van TV, ‘n metamorfose ondergaan. ‘n Eens  vooruitstrewende ontwikkelende land het verval in ‘n derde wêreld land wat van resessie tot ressesie voortstrompel en wat gekenmerk word deur geweld, moord, bedrog en anargie.

Wat het TV daarmee te doen sal gevra word.  Die televisie is saam met die liberale media gebruik om die Afrikaner volk te breinspoel tot sover as ‘n oorgawe van die land in 1994 aan ‘n swart kommunistiese meerderheids regering.  Die televisie is gebruik om Nelson Mandela as ‘n god voor te hou wat rus, voorspoed en vrede sou bewerkstellig.  Nooit is Nelson Mandela as terroris en as kommunis ontbloot wat duisende mense se dood bewerkstellig het as aanvoerder van uMkonto-we-Zizwe nie.

Die televisie is verder gebruik om rasse grense af te breek en ras vermenging as aanvaarbaar voor te hou.  Hier het die lokasie-sepies saans die hart van elke huis binne gedring en is mense geleidelik daartoe gebring om rasvermenging as normaal te aanvaar.  Enige behoudende besware is weereens of geignoreer of verkleinlik.  Enige poging tot skeiding en ‘n gedagte van self-beskikking deur sommige  Afrikaners is verwerp en verswyg. Self betaalde advertensies in die verband is geweier.

Die TV is verder gebruik om ‘n skuldlas op elke Afrikaner te plaas rondom sy/haar aandeel tydens die sg. apartheid jare.

Waar sit ons vandag?  Bykans in elke televisie program, -reeks of -film, hetsy plaaslik of oorsee vervaardig, word die vermenging oor taal en kultuur grense heen gepropageer. Dikwels word die Europeër uitgebeeld as die aggressor of die een wat verkeerd optree. Die nuus media  gebruik geisoleerde gevalle van Blanke oortredings om emosies op te werk en word oor-en-oor gebeeldsend terwyl moorde op plaas boere en vroue bykans nie gebeeldsend word nie.

Buiten die pornografiese aard van films en reekse op TV word die grense en gesags strukture van die  gesin afgebreek.  Verhoudings tussen man-en-man en tussen vrou-en-vrou is iets wat daagliks op die skerm gebeeldsend word.  Hier kan die rol van die TV nie onderskat word rondom die kerke se breinspoeling van lidmate oor homo- en lesbiese verhoudings nie.

Die vraag wat elke ouer moet beantwoord is: Laat jy toe dat jou kind deur TV programme gebreinspoel word rondom die afbreek van waardes en sedes wat die Bybel voorskryf?  Verduidelik jy aan jou kind dat dit wat hy sien reg of verkeerd is?  Indien nie, sal ons as ouers en volk die wrange vrugte pluk en uiteindelik as volk ondergaan en verdwyn as ‘n smartie-volk.

Anti-oom TV