Deskundiges ingespan teen virus

’n Span deskundiges is glo ingespan om deurlopende analises te trek en vooruitskouings te maak wat aangewend kan word om die opbou van projeksies gereed te kry oor virus verspreiding in die land.

Dit sal glo aangewend kan word om vas te stel wat die virus se “roete” gaan wes, en kan dan gebruik word om nuwe strategie en beplanning te doen om verspreiding te verminder.

Klaarblyklik is dr. Moultrie in beheer van die span sal wees wat ook ’n senior geneeskundige is by die Tuberkulose Sentrum.

Die eerste analise is egter deur prof. Juliet Pulliam en Jeremy Bingham, ’n student wat in sy meestersgraad studiejaar is,  gedoen.

Professor Cheryl Cohen is glo ook betrek om insette te lewer, en kenners wys daarop dat groot internasionaal erkende wetenskaplikes uit Afrikaner geledere oor die hoof gesien is weens die regime se beleid om waar moontlik, nie van Afrikaner kundigheid gebruik te maak nie.