Britte en EU praat na egskeiding

Die Egskeiding tussen die Verenigde Koninkryk en die Europese Unie het ’n maand gelede werklikheid geword, maar Maandag het nuwe gesprekke begin om die twee se toekomstige verhouding te bepaal.

Met die Verenigde Koninkryk se uittrede het die onderlinge handel ten bedrae van meer as ’n half-miljard euro per jaar, sowel as veiligheid en sekuriteite dit genoodsaak om nuwe verhoudings te vestig.

Beide kante sê hulle is gretig om ’n stewige ooreenkoms te bereik wat minstens teen die einde van 2020 in werking kan tree wat van visserye tot studente reëlings sal raak.

Die huidige oorgang reëlings tussen die twee partye geld tot aan die einde van die jaar, en nuwe ooreenkomste, soortgelyk as wat Kanada en die Skandinawiese lande met die EU aangegaan het.

Brittanje het in ’n referendum van drie jaar gelede ten gunste van uittrede uit die EU gestem met die argument dat die land nie deur wette en reëls van Europe gebind wil wees nie aangesien dit neerkom op ’n aantasting van die land se soewereiniteit.