Tyd van Stilte

Dan kom daar ‘n stilte in die Woord van die Here oor die Godvolk van die Ou Verbond – tussen Maleagi en Mattheus ‘n stilte van ongeveer vierhonderd jaar.

Gedurende hierdie tyd gaan dit op en af in die geskiedenis van die Godsvolk – ‘n tyd wat die volk moet deurworstel – sonder ‘n profeet – om nog steeds sy roeping te vervul teenoor die ander volkere.

Hulle moet vertel van hulle verwagting – hulle moet vertel van God se beloftes – hulle moet vertel om daardeur die weg te baan vir die koms van die Christus en die Verlosser.

Gedurende hierdie tyd – die Here is nie weg nie.

Ook hierin – die genade van God – dat Hy bly gee sonder verdienste.

Hy bly die grote God van hemel en aarde en Hy stuur die geskiedenis doelgerig.