Transvaal in afwagting oor tol-stelsel

Di ANC regering se stilswye oor die toekoms van die E-tol stelsel laat mense met frustrasie nadat beloftes gemaak is dat dit spoedig gefinaliseer sal word.

Die elektroniese tol-stelsel is reeds sedert die oprigting daarvan in omstredenheid, en Sentraal Transvaal het sedertdien baie min padgebruikers opgelewer wat bereid is om die tolgeld rekening te betaal.

Die beeïndiging van die e-tol is reeds ’n geruime tyd hoog op die SA Nasionale Padagentskap (Sanral) se agenda, en het verlede jaar opgehou om afvaardigings uit te stuur aan wanbetalers.

Intussen het die teenstanders van e-tol, Outa, sy stem laat hoor dat die regering te lank broei op die saak en sy beslissings moet maak.

Intussen is meningsvormers van oordeel dat die e-tol stelsel soos dit tans funksioneer, ongrondwetlik is en afgeskaf behoort te word.