Skenking van miljoene Rand weg

’n Multi-miljoen Rand uitbetaling deur die Nasionale Lotery aan die Cape Town Minstrel Carnival Association is bedoel om ’n “Carnival Heritage Museum” tot stand te bring.

Die uitbetaling is reeds in 2014 gedoen, en nou, ses jaar later is daar geen teken van so ’n museum nie, en twyfel bestaan oor waar die geld heen is.

Die Lotery het R13 miljoen aan die oprigting instansie, “Carnival Heritage Museum” betaal wat ook jaarliks hulle “parade” in Kaapstad hou wat alreeds sedert 1890 die besoekende toeriste vermaak met hulle parades in die strate van die stad.

Te midde van al die historiese gebeure aangaande die groep, word daar nou ernstige vrae gevra oor wat van die geld geword het, en wanneer word die museum opgerig met die Lotery se skenking.