Groot skok wag op Ramaphosa

’n Mosie van Wantroue in die ANC president is glo aan die kom, en die “Afrika Transformasie Beweging” sê daar is 15 redes vir so ’n mosie.

’n Perskonferensie is in die vooruitsig gestel wat dur die party gereël word, waartydens sowat 15 redes aangevoer sal word waarom ’n wantroue mosie ten president Cyril Ramaphosa sal slaag en ingestel behoort te word.

Die ANC se president staar dalk sy eerste mosie van wantroue in die gesig vir vanjaar, komende van een van SA se nuwe, en kleiner politieke partye.

Die Afrika Transformasie Party is die kleinste in die parlement, en sy poging sal nie slaag nie, maar kan die deur oopmaak vir verdere stryd teen die ANC regime.