GENADE BELOFTES IN VERVULLING.

Die Here stuur die stem in die woestyn – Johannes die Doper.

Johannes – die HERE is genadig – so beteken sy naam.

Die tyd is gereed – en vanuit die woestyn roep Johannes die Godsvolk om gereed te maak – gereed vir die koms van die Christus.

Alles waarvan die Wet en Profete praat – alles wat God gesê het deur al die eeue – dit gaan nou gebeur.

En dan gebeur dit – in Betlehem die stad van Dawid – ‘n Kindjie in ‘n stal – die heilige Kindjie – in doeke toegedraai – die Saligmaker – Christus, die Here.

Ons hoor in die Johannes-evangelie – en die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou – ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid (1: 14).

Vol van genade – en waarheid.