Die grondgrypers se groot diefstal

Die regering sal jou goed ontwikkelde plaas van jou wegvat, en jy sit sonder ’n heenkome, maar jy sal nog verantwoordelik wees vir die betaling van daardie plaas se verband.

Regsgeleerdes wys daarop dat die wet baie duidelik is, dat die persoon wat ’n verband aangegaan het, ook verantwoordelik is vir die finale betaling daarvan, ongeag wie die grond besit.

Dit is hierdie toedrag van sake wat as onbeskaamde diefstal beskryf word, en wat van die ANC regime niks anders maak as dit wat Robert Mugabe was nie.

’n Boer het juis verbande op sy plaas om die voedsel produksie te verbeter en volhoubaar te boer in belang van almal wat daagliks moet eet.

Bankiers sê die onteiening sonder vergoeding is nie hulle probleem nie, slegs die verband wat afgelos moet word, en dit is die persoon wat die verband aangegaan het se verantwoordelikheid om dit af te los.

“Dit is besigheid soos altyd, en gaan nie verander nie”, is gesê.