Besproeiingsboere verplig tot duur watermeters

TLU SA het in ‘n amptelike brief aan die Minister van Waterwese en Sanitasie, me. Lindiwe Sisulu, kapsie gemaak teen ‘n kennisgewing oor die verpligte installering van watermeters vir besproeiingsboere. 
Die kennisgewing is op 17 Januarie 2020 in die Staatskoerant gepubliseer en gee aan boere dertig dae om die meters op eie onkoste te installeer. Enige watergebruikers wat nie lede van ‘n besproeiingsraad of watergebruikers vereniging is nie, moet die watermeters installeer. Die doel daarvan is, volgens die departement, om die volhoubaarheid van watergebruik in Suid-Afrika te verseker omdat die vraag na water in die land die beskikbaarheid daarvan oorskry. 
“TLU SA stem saam dat watergebruik in die land beter gemonitor moet word,” sê mnr. Steven Vermaak, die voorsitter van TLU SA se Water komitee. “Maar die gesloer met die vestiging van watergebruikers verenigings is ‘n meer drukkende saak wat eers aandag moet kry en sal bydra om die gebruik van water meer effektief te bestuur. Ons het in die skrywe versoek dat die installering van meters dus uitgestel moet word totdat hierdie verenigings gevestig kan word.”
‘n Enkele 50mm-watermeter wat aan die spesifikasies soos deur die departement bepaal voldoen, beloop sowat R18 000, maar hoe groter die in- en uitlaat, hoe duurder word die meter. Die kwaliteit van die water waarmee besproei word, is ook van so aard dat filters aangebring moet word, wat die koste nog verder sal opstoot. Sommige besproeiingsboere sal tien of meer meters moet aanbring.
Daar word verder van boere verwag om maandeliks die lesings van die meters te neem en dit in ‘n voorgeskrewe formaat aan die departement te stuur.
“Die meting van watergebruik is die verantwoordelikheid van die staat en nie van die watergebruikers nie,” sê mnr. Vermaak. “Die owerhede kwyt hulle baie swak van die taak om watergebruik te bestuur. Daar is bowenal nie eers genoeg watermeters in die land beskikbaar, om aan hierdie opdrag te voldoen nie. 
 “TLU SA is van mening dat die watergebruikers verenigings ook ‘n belangrike rol kan speel om die dispuut tussen TLU SA-lede en die departement oor die betaling van fakture, op te los,” sê mnr. Vermaak. “Dit sal ook bydra om die bestaande, lang kommunikasielyn te verkort en om probleme met water lewering rekeninge vinniger op te los.” 
Verskeie aansoeke vir die vestiging van watergebruikers verenigings is nog nie deur die departement verwerk nie, hoewel sommige van die aansoeke al meer as vyf jaar gelede ingedien is.