Ai tog, die FW de Klerk Stigting

Met die relletjie rondom FW de Klerk se uitlatings oor apartheid is dit dalk ‘n goeie tyd om te kyk na die  FW de Klerk Stigting.    Die missie van die Stigting is om FW de Klerk se “presidensiële nalatenskap te bevorder en te beskerm”. 

Hul steun dan ook dit waarvoor hy gewerk het tydens sy ampstermyn.  Interessant om daarop te let dat die Stigting die Grondwet en die Handves van Regte steun en bevorder. Die Grondwet wat glo die produk is van “versigtige onderhandelings.  Prof. Lucky Mathebula ‘n beleidsanalis van die Uganda Universiteit dien dan ook op die raad van trustees van die stigting. De Klerk se toekenning van die Nobel-prys in 1993 saam met die terroris Nelson Mandela is tans ook weer in die nuus met eise dat die toekenning terug getrek word.  Daar word dan ook op die web werf van die Stigting gevra dat mense ‘n skenking moet maak om die Grondwet te handhaaf en te bevorder.

Sou alles wat hierbo genoem word in oënskou geneem moet word dan wonder jy hoe daar gepraat kan word van “versigtige onderhandelings”.  Die ANC by monde van Mandela, Mbeki en selfs Ramaphosa was verbaas dat die Nasionale Party so goedsmoeds en inskiklik was om die land op ‘n skinkbord aan hulle te gee.  Die ondersteuning deur die Stigting aan die SA Grondwet laat ook wenkbroue lig as daar gekyk word na die ANC se beleid van Nasionale Demokratiese Revolusie en hul verbintenis aan die SA Kommunistiese Party.

Tot en met datum het nog FW de Klerk nog Die Stigting hul uitgespreek rondom die bloedige geweld wat daar heers – eerstens teen die Blankes maar ook teen anderskleuriges.  De Klerk het herhaaldelik gesê dat hy sy besluit om Mandela vry te laat en die ANC te ontbind, weer sal doen as hy die situasie in die land sien.

Die geskiedenis van die Afrikaner sal hom uitwys as een van die grootste “joiners” en verraaiers van die Blanke Afrikaner.  Die EFF en kie se uitbeelding dat hy bloed aan sy hande het is waar -maar dit is die bloed van die vrouens en kinders wat vermoor en verkrag is sedert sy sinlose verraad. Dus om die De Klerk Stigting te ondersteun is om de Klerk se dade goed te keer.

Bittereinder