TLU SA bied 20-punt plan vir Suid-Afrika voor Staatsrede

TLU SA het op die vooraand van die 2020 Staatsrede besin oor watter planne – vanuit ‘n landbouperspektief – gedurende 2020 in die beste belang van Suid-Afrika se inwoners sal wees. Met dit in gedagte het TLU SA ‘n 20-punt plan saamgestel wat ‘n verantwoordelike regering kan implementeer om die land weer vooruitstrewend te maak.
 
TLU SA se 20-punt Plan vir Suid-Afrika 2020:

 1. Werf en vestig nuwe kommersiële toetreders tot landbou, onder die ouderdom van 45 jaar oud;
 2. Skep nuwe landbou-werksgeleenthede;
 3. Vestig sindikaat- en ander boerderymodelle waar kundigheid en kapasiteit saamgevoeg en/of aangewend word ter wille van groter winsgewendheid;
 4. Herstel wet en orde sodat boere hulle maksimale aandag en kundigheid kan aanwend vir boerdery;
 5. Implementeer ‘n volledige vryemarkstelsel waarvan eiendomsreg die kern vorm;
 6. Implementeer ‘n behoorlike ondersteunende rampbestuurplan tot die voordeel van alle boere in Suid-Afrika;
 7. Gee landbouers onbelemmerde toegang tot internasionale markte, ten einde noodsaaklike valuta vir die land te verdien;
 8. Erken landbou sonder voorbehoud as ‘n noodsaaklike deel van die ekonomie, deur landbou nie ‘n speelbal vir partypolitieke gewin of internasionaal uitgediende ideologieë te maak nie;
 9. Verbeter infrastruktuur sodanig dat landbouers hulle produkte effektief by markte kan kry, hetsy padlangs of spoor;
 10. Staak die gedwonge, ongedefinieerde en nimmereindigende transformasie, insluitend die sonsondergang van die diskriminerende stelsel van gedwonge swart ekonomiese bemagtiging en sogenaamde regstellende aksie;
 11. Herstel die beleggersvertroue plaaslik en internasionaal sodanig dat boere geen probleem sal hê om finansiering te kry by enige erkende finansiële instelling nie;
 12. Verbeter regeringsinstellings sodat landbou kan reken op die steun van funksionele plaaslike owerhede en staatsdepartemente, wat gekenmerk word deur bekwame en korrupsievrye amptenare, ongeag hulle ras of geslag;
 13. Skep ’n effektiewe waardeketting waarin alle rolspelers deel van landbou se risiko dra, soos hulle ook deel in die verhoogde wins;
 14. Beskerm en bestuur waterbronne so, dat voldoende bruikbare water tot landbou se beskikking sal wees ter wille van voedselsekerheid, met verhoogde opgaar-kapasiteit en geen besoedeling nie;
 15. Verander die regulering van arbeid ten einde maksimale indiensneming moontlik te maak teen ’n wedersyds-ooreengekome loon, waarin kwaliteit-opleiding hoogs bekostigbaar beskikbaar sal wees en waar arbeiders hulle maksimale produksie sal lewer;
 16. Herstel die ekonomie en dienslewering in die landelike omgewing, sodat skole, besighede en kerke weer ’n diens aan die hele landelike gemeenskap kan lewer;
 17. Implementeer effektiewe grensbeheer, wat Vito-sanitêre asook onwettige immigrante beheer en bestuur, om veiligheid sodoende te verbeter en daar minder druk is op binnelandse hulpbronne soos voedsel, water en behuising;
 18. Skep ‘n betroubare en bekostigbare kragvoorsiener, ongeag of dit staats- of privaat ondersteun word;
 19. Belê in moedertaalonderrig op skool- en tersiêre vlak; en
 20. Beheer verstedeliking sodat boere in die direkte omgewing daarvan nie benadeel word nie.