Water projek verkwis miljarde Rand

Dit is nou reeds vyf jaar sedert die groot water projek vir die Bosveld gebied begin is om water t voorsien aan sowat 50 klein dorpies waar swartmense woon.

Na etlike miljarde Rand gespandeer is, is daar nog nie een druppel water vir die dorpies se inwoners nie.

Selfs die verdrinking van ’n sesjarige het nie veroorsaak dat die owerheid daadwerklike stappe doen om die watervoorsiening aan te spreek nie.

Nog die regering, nog die agente wat die kontrak aanvaar het om water na die verskillende gehuggies te neem, het positiewe optrede getoon terwyl baie geld van belastingbetalers verlore gegaan het.

Die droogte in die jaar 2000 het die besef gebring dat water na die dorpies ’n dringende prioriteit word, maar tot hede is daar nie uitvoering gegee aan die program nie.