Universiteite en die nuwe SA

Die 2020 akademiese jaar het nog nie begin nie en reeds is studente besig om amok te maak. Die SA Studente Unie het ‘n beroep gedoen op studente om alle registrasie prosesse te boikot tot tyd en wyl daar aan hul eise voldoen is.   Studieskuld van studente moet nou afgeskryf word terwyl daar reeds toegegee is dat sekere studente nie registrasie gelde hoef te betaal nie.  Gewelddadige protes optredes het reeds by drie tersiêre instellings plaasgevind nl. Natal Universiteit, Potchefstroom Universiteit of te wel Noord-Wes Universiteit en die Universiteit van SA.  Noord-Wes Universiteit het hul kampus by Mahikeng gesluit en studente beveel om die kampus te verlaat.

Dit wat nou plaasvind is ‘n voorsetting van geweld en vernietiging van tersiëre inrigtings se eiendomme die afgelope jare.  Studente se bandelose optrede het miljarde rande se skade veroorsaak by universiteite en tegnikons.  Die proses is natuurlik ʼn uitvloeisel van vernietiging van skole regdeur die land.

Hoe lank tersiêre instellings die gedrag kan bekostig is ‘n ope vraag.  Afskryf van skuld plaas ‘n onhoudbare druk op instellings se finansiële oorlewing maar Zuma het mos beloof dat almal gratis sal kan studeer,  dus lê die skuld weereens voor die deur van die ANC.

Die vraag ontstaan wie verantwoordelik is vir die chaos?  Is dit Blanke studente wat persele beskadig en afbrand?  Is dit Blanke studente wat uitsstaande skuld het? Is dit Blanke studente wat hul skuldig maak aan verkragtings en aanrandings by tersiëre inrigtings?  Indien wel, vervolg hulle .  Indien nie .  Jaag diegene weg wat nie wil studeer nie.  Dan sal daar rus en vrede op kampusse kom.

Dr Sakkie van der Merwe