Rassisme word verberg by Stellenbosch

Studente is weereens behep met die sogenaamde rassisme wat dur blankes toegepas word, en kla oor dinge wat niks met rassisme te mak het nie, sê ’n opvoedkundige wat anoniem wil bly.

Een blanke praat met ander blankes op die kampus, en ignoreer die anderskleuriges wat daarby aansluit, en dit word nou rassisme genoem, word gesê.

Die blankes deel ook nie hulle kennis oor ’n bepaalde vak se inhoud met ander studente nie, behalwe met hulle vriende wat ook blankes is.

Een student kla dat haar kamermaat, wat blank is, se pa praat nie met haar nie omdat sy swart is, en beskou dit as ’n ernstige oortreding van rassisme.

Opvoedkundiges reken die klagtes van anderskleuriges word beskou as die van mense met ’n minderwaardigheid kompleks en moet die fout by hulleself soek. Dit is immers logies dat mense eerder positief optree teenoor sy eie vriende as teenoor vreemdelinge.