Matriek uitslae: Die mite

Daar is met groot basuin geklank aangekondig dat die matriekuitslae van 2019 verbeter het tot bykans 80%. Dit beteken egter  dat bykans 165,000 kandidate die eksamen gedruip het.  Wat so terloops genoem word is dat twaalf vakke se punte opwaarts of afwaarts aangepas is.  Dit gebeur wanneer bevind word dat ‘n vraestel van ʼn sekere vak  te “moeilik” of te “maklik” was.

Dit is ‘n refleksie op onderwysers wat vraestelle opstel en dalk nie die nodige bekwaamheid en ondervinding het met die opstel van ‘n eksamen vraestel nie. Sou die ou model C-skole se uitslae weggelaat word in die berekenings sal dit interessant wees om te sien wat die slaagsyfer dan sal wees. Die slaagsyfer van vakke is die afgelope jare reeds so verlaag dat dit moeilik is om matriek te druip.