Kraamverlof kry ’n stertjie

Die regering se nuwe wetgewing is volgens opvoedkundiges ’n manier om die bevolkingsgroei nog verder te stimuleer.

Ingevolge die nuwe bepaling, is die vaders van ’n nuwe boorling, en moeders wat geboorte gee deur middel van ’n operasie, voortaan geregtig op ’n 10 dae onbetaalde verlof.

Die maatreël geld glo vir ours wat ’n eerste baba ryker geword het, en is ’n oorwinning vir die vakbonde soos Cosatu wat reeds geruime tyd gevra het vir die instelling van so ’n maatreël.

Kommer word uitgespreek oor hoe die maatreël die Werkloosheid Versekeringsfonds sal beïnvloed, en hoe lank die Fonds dit sal kan volhou, aangesien die vroue geregtig is op kraamverlof voordele wat uit die Fonds betaal word.

Finansiële deskundiges sê die nuwe maatreël kan ’n negatiewe invloed uitoefen op die land se sukkelende ekonomie waar verhoogde produktiwiteit ’n noodsaaklikheid geword het.