Kaapstad vlugtelinge krisis nou ernstig

Die situasie met die vreemdelinge by die Greenmarket Plein in Kaapstad het nou ’n ernstiger wending geneem nadat onderlinge geskille tot geweld gelei het.

Die vlugtelinge wat aanvanklik as ’n eenheid hulle toevlug tot die Verenigde Nasies se kantore vir vlugtelinge geneem het, het later huisvesting in ’n kerkgebou gekry.

Nou het die vlugtelinge in konflik met mekaar gekom en is in twee kampe verdeel, wat die beheer en bestuur van die situasie bemoeilik.

Onmin het tot konflik gelei toe een van die groepe se leier gearresteer is deur die polisie, en nou is ’n oor-en-weer beskuldiging aan die gang wat gelei het tot fisiese geweld.

Berigte lui dat die twee groepe se konflik sodanig is in die Metodiste Kerk dat pogings aangewend is om die een groep se leier uit die gebou te verjaag, maar dit het die onderlinge stryd verder laat uitkring.