Hulp aan CVO skole

Die bestuur van Die Vryburger Kinderfonds is in proses om weer vanjaar hulp te verleen aan ’n aantal skole waar die finansies maar knyp.

Die hulp gaan vanjaar na sewe CVO-skole wat werklik noodsaaklike bystand nodig het, en daarom is die bestuur dankbaar dat vanjaar se bydrae tot die skole vergroot is.

Dit is egter die ruim ondersteuning van kerke en individuele donateurs wat dit moontlik maak dat ons die skole kan help. 

Ekonomiese omstandighede in die land het ook ’n nadelige uitwerking op ouers, en dus die skole, se omstandighede, wat die hulpverlening soveel meer noodsaaklik maak.

Die bestuur wil langs hierdie weg elke gemeente, elke instansie asook sakeondernemings en individuele skenkers van harte bedank vir die volgehoue ondersteuning in belang van ons kinders wat dit so nodig het.