Eise vir mediese nalatigheid styg

Eise van pasiënte wat ingestel word weens mediese nalatigheid van die staat se instellings, het dramaties gestyg en beklemtoon die uitermatige swak mediese dienste in die gesondheidsdienste.

Gedurende die afgelope vier jaar tot 2019 is meer as R104 miljard deur pasiënte of hulle naasbestaandes, geëis teen die Departement van Gesondheid.

Waarnemers wys daarop dat dit ’n duidelike aanwysing is van wat die gehalte van die gesondheidsdienste in staats entiteite is, wat volgens statistieke ’n vier voudige verhoging in eise is teenoor die vorige vier jaar termyn.

Die eise ontstaan tot ’n groot mate deur nalatigheid in die staatshospitale, en mense wat nie oor ’n mediese skema beskik nie, is die slagoffers want hulle het geen alternatiewe oplossing nie.