Die Vryburger – Uitgawe Maandag 12 Jan.2020

Die Vryburger se berigte sal Maandag geplaas word sonder die gebruiklike foto daarby. Die finale reëlings met die diensverskaffer word dan getref, en die voorlopige diens word data spaarsaam gebruik, maar daarna sal alles weer terugkeer na normaal.

Baie dankie vir u geduld en begrip.