Brandende vlamme met verskil

Terwyl Australiese brandbestryders nou reeds hulle derde maand van stryd teen die vlamme voer wat op 260 verskillende plekke woed, is daar elders in die wereld ook ander vlamme wat hoog brand.

Te midde van die bosbrande, het Australië tog soos gebruiklik, miljoene Rand se vuurwerke die lug in geskiet om die nuwe jaar te verwelkom.

Talle ander lande het die voorbeeld gevolg en met die verkwistende gebruik voortgegaan asof daar ’n onuitputlike bron van fondse beskikbaar is.

Hierteenoor het derduisende mense in verskillende lande hulle ontevredenheid in protes optogte te kenne gegee, en daarmee ’n ander vorm van vlamme openbaar. Hong Kong, Irak, Suid-Amerika en vele ander plekke het in hulle duisende saamgekom om uiting te gee aan hulle ontevredenheid.

In Suid-Afrika was dit anders: Die armoedige Hillbrow het weereens getoon dat hy deel van die Afrika geweld-kultuur is. Uit hoë geboue is daar op Oujaarsaand stukkende yskaste, stowe, mikrogolfoonde en ander toerusting by vensters uitgegooi om met oorverdowende slag op sypaadjies te land.

In Kaapstad het duisende mense by die Waterfront saamgedrom, waar sommiges met liedere en ander in hulle dronkenskap 2020 welkom toegejuig het, en enkelinge het geluister na die somber toespraak van Cyril Ramaphosa.