BCVO SE MATRIKULANTE VAN 2019 BEHAAL 98 %

Die CVO kandidate van 2019 het ʼn slaagsyfer van 98 % behaal in die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) se Nasionale Seniorsertifikaat eksamen behaal. Dit is ʼn verbetering van 4 % op 2018 se uitslae.
74 % van die CVO kandidate het toelating tot graadstudie behaal, teenoor die 62 % van 2018.
89 onderskeidings is ingeoes met 188 B-simbole.
Elrica Smith van CVO Pretoria, Liezel van Schalkwyk van CVO Potgietersrus en Fransiska Ahrens van CVO Zoutpansberg het elk ses onderskeidings behaal.
Elrica Smith van CVO Pretoria is onder die top 1 % van IEB presteerders in Gasvryheidstudie.

Die beste presteerders in die afsonderlike vakke kry DV Vrydag 10 Januarie 2020 tydens ’n formele glansdinee erkenning vir hulle prestasies.

Dit is met hartseer dat ons vandag dink aan Schallie Hoogenboezem van CVO Vivo wat ons verlede week ontval het. Schallie het matriek met graadtoelating geslaag. Baie sterkte aan sy ouers in die moeilike tyd.

Baie geluk aan elke kandidaat wat goed presteer het. Mag daar groot seën op julle wag op die lewenspad wat verder voorlê.
Baie dankie aan die ouers wat ‘n lang pad saam met ons gestap het om die beste vir hulle kind te help verseker.

‘n Groot dankie aan elke onderwyser wat help bou en vorm het aan ons kinders. Suksesvolle uitslae is danksy goeie en stewige fondamente wat reeds in die kleuter- en grondslagfase gelê word asook twaalf jaar se goeie onderrig deur lojale toegewyde onderwysers. Ons kinders se vreugde is vandag ook ons onderwysers se vreugde en beloning. Baie dankie vir u toewyding.

Ons grootste dank aan ons Hemelse Vader vir talente en geleenthede

vanaf die BCVO Facebook plasing