VERBOND VAN GENADE MET ABRAHAM.

Na die sondvloed word die aarde weer droog.

Dit wat ons oor die mense hierna hoor – dit is nie baie mooi nie – hulle wil die Here nie ken nie – hulle doen verkeerd.

So besluit hulle om nie – anders as wat die Here gesê het – om nie oor die aarde te versprei nie – en hulle wil ‘n toring bou – tot aan die hemel.

Die Here maak hulle tale verskillend en dit dwing hulle om na die Here te luister.

Hulle verstaan mekaar nie – gaan van mekaar weg – elke taal gaan woon op ‘n eie plek.

Ook hierin hoor ons die genade van die Here – die genade van eie volk en eie taal en eie woongebied.

Verder – die Here bly getrou aan sy belofte – en ons hoor in Genesis 12 – en die HERE het aan Abram gesê – Gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

Abram se land en familie en huis – hulle dien die HERE nie – en nou – onverdiend – die HERE roep en kies Abram.

Ons hoor verder – en Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees – en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.

Verbond van genade – onverdiend – in jou al die geslagte van die aarde geseën word – die Here Jesus Christus.