Front Nasionaal – Nuwejaarsboodskap aan alle Afrikaners

  Ons het in 2019  ʼn jaar van bykans totale ineenstorting van die eens sterk, welgestelde, veilige, vriendelike Suid-Afrika wat ons vòòr 27 April 1994 geken het, beleef.

Misdaad het hand-oor-hand toegeneem, terwyl die staat duidelik nie naastenby die landsburgers effektief daarteen beskerm het nie. Plaasmoorde en grondbesettings het toegeneem terwyl die president van die land in die buiteland ontken het dat blanke boere vermoor word of dat grondbesettings plaasvind. Vir die eerste keer in my leeftyd is die land se weermag ontplooi in gebiede waar die polisie nie bende-geweld kon stopsit nie. Vuurwapen-wetgewing  skep die indruk dat die regering  wetsgehoorsame landsburgers wil ontwapen.

 Openbare wanorde was aan die orde van die dag, met die vernietiging  van publieke en private eiendom wat biljoene Rand beloop.

Die landsekonomie het verder tot niet gegaan tot die mate dat kundiges reeds die Zimbabwe-scenario vir Suid-Afrika voorspel.

 ʼn Groot aantal munisipaliteite het een na die ander bankrot gespeel en staatsbeheerde korporasies het een na die ander nie-winsgewend geraak.

 Die staatsinfrastruktuur soos staatshospitale,  spoorlyne , geboue en paaie is nie in stand gehou nie. In baie gevalle is die infrastruktuur eenvoudig stuk-vir-stuk gesteel.

 Damme, spruite en riviere het nou landwyd stortingsterreine vir riool en plakker- vullis geword

Werkloosheid het ʼn rekord-persentasie bereik.

Institusionele rassisme en ritse doelbewuste arbitrêre diskriminasie-projekte  is deur  die regering geloods teen alle mense wat hulle as “blank” beskryf, ten spyte van al die bepalings in die Grondwet wat daardie diskriminasie verbied.

Die regering se projek om die openbare getuienis van die geskiedenis van die Afrikaner-, en breër ligvellige bevolking, uit te vee is met ywer voortgesit. Die voortgesette verandering  van plek- en straatname getuig hiervan. Die president van die land, Cyril Ramaphosa, het ook nie geskroom om op 16 Desember 2019 in ʼn openbare toespraak te lieg oor die aard van die Slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838 ten einde die Voortrekkers valslik as invallers (“invaders”) voor te stel nie.

Die regering beplan om vroeg in 2020 die rasse-diskriminasie te verskerp met hul voorgenome wysiging van artikel 25 van die Grondwet ten einde voor te gee dat dit die onteiening van bates van ligvellige mense, wat hulle as “blankes” klassifiseer, sonder vergoeding wettig sal maak. Sulke onteiening word deur verskeie instrumente van die Volkereg, waaraan Suid-Afrika onderworpe is, verbied. Verder beoog hulle wetgewing om alle skole en alle aspekte van sport in Suid-Afrika onder direkte staatsbeheer te plaas, ten spyte daarvan dat staasinmenging in internasionale sport verbied word.

Alle Suid-Afrikaners wat insien dat hierdie regering die land nou byna totaal vernietig het en geen teken toon dat hulle daarmee wil ophou nie, gaan daarom die jaar2020 tegemoet met die wete dat hierdie nuwe jaar ʼn waterskeidingsjaar gaan wees. Die Afrikanervolk en anderstalige Suid-Afrikaanse patriotte sal in hierdie jaar beslissend moet optree om te verhoed dat hierdie land, met ons almal daarin, finaal deur hierdie kommunistiese regering vernietig word.

Die opwelling in ander volke dwarsoor die wêreld van die strewe na selfbeskikking in die laaste paar jaar, is goeie nuus.

Vir die Afrikanervolk en alle ander vryheidsliewende inheemse volke van Suid –Afrika is die enigste staatkundige uitweg uit hierdie situasie die verkryging van selfbeskikking in hul eie soewereine volkstate.

 Front Nasionaal is onherroeplik  verbind tot die verkryging van ons volk se vryheid in ons vaderland onder ons eie regering.

Die eise wat in daardie proses in 2020 aan ons gestel gaan word, gaan ontsaglik groot wees, maar as ons met daardie eise handel volgens die voorskrifte van die Drie-enige God in Sy Woord, sal ons suksesvol wees.

Mag God Hom oor ons ontferm in Sy onmeetbare liefde vir ons, en ons lei in 2020.

Adv Jurg Prinsloo SC .

Leier, Front Nasionaal.

31 Desember 2019.