Dit is geen vryheid

Die land is in ’n ekonomiese krisis, wat selfs veel groter is as die krisis waarin Eskom, die SAL, Prasa en ander staats entiteite hulle bevind.

Tesame hiermee leed Boere-Afrikaners daagliks in ’n vrees dat hulle vroue en kinders uitgemoor of verkrag, of beroof gaan word.

Die uittog uit die land van geliefdes wat elders vir ’n beter heenkome moet gaan soek, verskraal die moontlikheid dat die Godgegewe opdrag om aan die suidpunt van Afrika ’n Christelike staat te vestig en die Woord hier uit te dra, word menslik gesproke ’n onmoontlike.

Maar as ’n paar dissipels die draers was van die boodskap van ’n opgestane Heer, dan is daar nog die geloof en hoop dat ons volk wel nog ’n toekoms het in die land van sonskyn en ’n hemelblou wat maar net hier te vinde is.

Maar dit is nie genoeg om te besit om as ’n vrye volk te bestaan nie, want sonder ’n eie begrensde grondgebied, en ’n volkseie regering, is daar nie ware vryheid nie.

Met ’n land waar die Grondwet gewysig word weens ideologiese redes, is vryheid nie moontlik nie, want die kosbaarheid van ’n gekoesterde maatreël om die volk se eiendom te beskerm, verdwyn eensklaps, en word die juk van slawerny net swaarder op die skouers van ’n eens trotse en gelowige volk.

As die maghebbers en hulle ondersteuners van oordeel is dat ’n reg om eiendom te steel van ’n regmatige besitter, dan is daar ook nie vryheid vir hulle nie, want die vloek van onreg sal bly hang oor diegene wat hulle aan sulke vergrype skuldig gemaak het.

Ons volk verlang nie terug na die dae van apartheid nie, ons verlang na die vryheid van ons volk, waar reg en geregtigheid toegepas word deur ’n Christelike regering en ’n staatsbestel wat voldoen aan die hoogste waardes en ideale van hierdie volk wat nou in onderdrukking verkeer onder die waan dat hulle vryheid geniet.