Die nuwe SA se inter-geloof aksies

Die nuutste byeenkoms in die Kaap deur ‘n “inter-geloof” groep verwys.  Die groep het bymekaar gekom in ʼn Moskee om vir vrede en stabiliteit in die Kaapsevlaktes te bid.  Dit was die sesde byeenkoms die afgelope ses jaar.  Verskeie rolspelers is betrokke onder andere Afrika religie (voorvader aanbidding), Baha’i,  Boedhiste, “Christene”, Hindoes, Islam, Judaiste, Khoi San, Quakers, Sprialiste, Yoga, Sufism en Unitarianism.

Godsdiens vervlak en word ʼn mengelmoes van gelowe. Die Skrif waarsku ‘n gelowige dat hy/sy nie in dieselfde juk kan/mag trek as ‘n ongelowige nie.  Nou sal die argument geopper word dat elkeen mag aanbid wie hy wil aangesien geloofsvryheid ‘n gegewe is. Maar meng jou met die semels dan moet jy die gevolge daarvan dra.

Ons is dus nie anders as die volk Israel tydens die trek deur die woestyn en die inname van die Beloofde Land nie.  God het die volk verbied om die afgode van die nasies rondom hulle te aanbid en ons weet hoe die volk gestruikel het.

Hierdie mengelmoes godsdienste of te wel inter-geloofs groepe is ‘n gruwel in die oë van die Here en ons moet ons weerhou daarvan om enigsins deel te word van sulke byeenkomste in die naam van “godsdiens” of “geloof”.  Jy verloor jou identiteit en jy verskraal God Drie-enig deur Hom gelyk te stel met aardse afgode.

Ware Christen