Die meerderheid wil regeer

Die meerderheid regeer, want dit is demokraties, al is die meerderheid opsigtelik uiters onbekwaam en dikwels onbevoeg om te regeer.

Dit is die mening van ’n deskundige op ekonomiese gebied na aanleiding van die besluit dat die Groter Pretoria nou weens die mislukte pogings om goed te regeer, onder administrasie te plaas.

Die vêr linkse DA en radikale Rooies wat saam in ’n koalisie was, gaan weer soos in Johannesburg, die burgemeesters amp afstaan aan die ANC.

Die chaos waarin die Groter Pretoria (Tshwane) hom bevind, laat almal wonder wie is nou in beheer van die stad se bestuur.

Die naïwiteit waarmee die DA en die Rooies opgetree het in die afgelope weke is ’n toonbeeld van wat verwag kan word as hulle die land moes regeer.

Dit is duidelik dat die ANC ook Pretoria se stadsraad sal oorwin en ’n ANC burgemeester sal aanwys, wat ’n ewe swak regering sal wees as wat die vorige onbekwame regeerders was.

Of die ANC by magte is om volgens wet op te tree deur Pretoria munisipaliteit onder administrasie te plaas, ly vir sommige waarnemers na ’n magspel buite die regulasies.