Die jaar 2020

Dit is die einde van nog ’n jaar vir elke leser van Die Vryburger, en die begin van ’n nuwe jaar sal môre die eerste dag van menige se hoop en verwagtinge wees.

Die jaar 2019 het sy stampe en stote gehad, en Boer-Afrikaners het met kommer waargeneem hoe sy regte verwring word terwyl die verval op bykans elke gebied waarneembaar was.

Nou staan ons voor die deur van die jaar 2020, en alhoewel dit die gebruik is om mekaar ’n voorspoedige Nuwejaar toe te wens, weet ons dat die jaar soos voorheen, weer sy kwota uitdagings en knelpunte gaan oplewer.

Die Redaksie wil elke leser ’n geseënde jaar toewens, en hoop dat u en u geliefdes se handelinge en optrede so sal wees dat die ons Hemelse Vader sal welgeval.

Mag ons as volk ’n diepe ootmoed voor ons Skepper staan, en pleit dat hy ons Leidsman en Raadgewer sal wees om hierdie nuwe jaar in te gaan met die vaste wete dat alles wel sal wees met ons land en ons volk.

Geseënde en voorspoedige 2020 aan u almal.