Wêreld neigings

In die Westerse wêreld is daar reeds meer as 130 moondhede waarvan die regering ’n konserwatiewe, en selfs nasionalistiese oorwinnings behaal het.

Die pogings van sosialiste soos die Franse president en die kanselier van Duitsland wat poog om nasionalisme af te kraak, word lankal nie as geloofwaardige standpunte beskou nie.

Die verkiesing van die nasionaliste soos in die VSA, Brasilië, Pole, Hongarye en Oostenryk is maar ’n paar voorbeelde van hoe die opkoms van nasionalisme in die Westerse wêreld voortstu in belang van daardie volke se toekoms.

Wat egter vreemd is in die geskiedenis van volke en nasies, is dat hulle telkens die waarde van nasionalisme vergeet en hulle soms vir minderwaardige redes wens tot die sosialisme, om dan na die fout besef is, weer skarrel om nasionalisme te steun.

Suid-Afrika het vir bykans 25 jaar die voordeel gehad om deur ’n nasionalistiese regering na groot hoogtes gestuur te word, en ’n Malan, Strydom en Verwoerd het beslag gegee aan die volk se strewe om ’n modelstaat in Afrika te vestig.

Maar ook die Afrikaner het sy nasionalisme verruil vir iets wat waarskynlik nie ’n beskrywende naam het nie – dit is die bedrog van die Nasionale Party wat ’n volksvreemde beleid gevolg het na die dood van wyle dr. Verwoerd.

Behalwe vir die kleiner kern van nasionaliste wat steeds bestaan in Afrikaner geledere, is die res van die volk geneig om die volksvreemde regering terwille te wees.

Dit het tot gevolg dat die instandhouding van die volk se eiendomlike op elke lewensterrein, deur te min mense gedoen moet word terwyl ander, net soos in die Tweede vryheidsoorlog, besig is om “Hans Kakies” te volg deur hulle te verryk sonder om die volk se waardes te koester. Die Boere-Afrikaners, die Bittereinders, diegene wat die ou waardes staande hou, sal egter nooit hierdie patetiese koers van liberalisme en sosialisme verduur nie.