Ware geloof (20)

Nadat ons gesê het ek glo, dan sluit ons ons belydenis met die woordjie amen.

Amen – dit beteken dit is en sal waarlik en seker so wees. So is die inhoud van ons geloof soos ons dit in die Apostliese Geloofsbelydenis beskryf – dit is waarlik en seker en dit sal waarlik en seker wees.

Wanneer ons so sê, dan is dit ‘n geloofsverklaring op grond van die Woord van die Here. Omdat die Here ons so oor Homself en sy werk in Sy Woord leer, glo ons so. En die inhoud van hierdie geloof is waarlik en seker en sal waarlik en seker wees.

Ons moet nooit vergeet wat geloof is nie. Die oomblik wanneer ‘n mens aan dit wat jy glo kan vat of dit kan sien of dit kan ruik, is dit nie meer geloof nie. Hier is dan nie meer sprake van hoop en dinge wat ons nie kan sien nie. Geloof is juis die teenoorgestelde. Ons hoor dan ook in Hebreërs 11: Die geloof is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie (vers 1).

Dit wat God in Sy Woord leer – ons antwoord met groot dankbaarheid en vreugde daarop – amen.