Suid-Afrika kan baat by Brexit

Die uittrede van Brittanje uit die Europese Unie kan ’n voordeel inhou vir Suid-Afrika, en veral die landbou bedryf kan die nuwe bedeling voordelig benut.

Dit is die mening van ’n Suid-Afrikaanse ekonoom wat ’n deeglike studie gemaak het van die ekonomiese toestand waarin Brittanje hom sal bevind na uittrede uit die EU.

Brittanje sal waarskynlik begin soek na nuwe verskaffers van voedsel soos vrugte, vleis en selfs verskillende groentesoorte.

Met die stygende vraag na voedsel wat regoor die wêreld plaasvind weens die groeiende bevolking, kan Suid-Afrika nou in klim om ’n groot deel van die Britse mark te bekom.

Met Brittanje as een van Suid-Afrika se beste handelsvennote, is die geleenthede soveel beter as enige konkurrente, maar dan moet die onderhandelings nou reeds in aanvang kom.