Seksonderrig hoort tuis

In ’n meningsopname waaraan honderde ouers deelgeneem het, is dit weereens bewys dat mense nie bereid is om hulle kinders uit te lewer aan die vreemde onderrig metodes van die ANC regime nie.

Meer as 61% het gesê die ouers moet selfs die verantwoordelikheid neem om hulle kinders oor die seksuele sake in te lig en te onderrig.

Dit is in skrille kontras met wat die regime beoog om te doen, en ouers is veral gebelgd oor die styl en inhoud wat gevolg moet word.

Die meningsopname toon ook dat ouers nie tevrede is dat onderwysers, wat nie in die veld opgelei is nie, nou die onderrig werk moet doen volgens voorskrif van die regime se Departement van Onderwys.