Resensie: DIE WONDER VAN DIE WOORD.

Die Ou- testament: Kultuur-Histories benader. Skrywer: Prof. H.vd Wateren

Ek skryf graag hierdie resensie oor ‘n werk wat wyd skryf oor baie kennis.

Eerstens bied die boek hom aan as Bybelstudie – dalk eerder meer ‘n verklaring van hooflyne van God se Raadsplan wat deur die Bybel loop.

Die skrywer verset hom teen enige vorm van Skrifkritiek. Sy diep geloof en afhanklikheid van God en erkenning van die Bybel as absolute openbaring van en deur God self, straal uit elke bladsy na die die leser toe op.

Hierdie boek is nie net ‘n Bybelstudie nie. Dit doen ook dinge wat filosofies aangebied word – wat die denkende leser aantreklik sal vind. Daar is byvoorbeeld ‘n breedvoerige weerlegging van die ontstaan en vertrekpunte van evolusionisme, revolusie en meer terme en die foute in hierdie denkrigtings se vertrekpunte.

Hierdie werk bevat verder volledige volkekundige aanbiedings oor etlike mense en volke wat in die Bybel aangespreek word. Van die klassieke heidenkulture en aanbiddingsgebruike word redelik in diepte ontleed en verduidelik.

In die werk vind die leser ook plek-plek pragtige openbaringshistoriese momente oor bepaalde sake. Dit lig heelwat sake toe wat normaalweg verkeerd verstaan word(of glad nie verstaan word nie)

Hierdie werk is nie slaaptyd stories nie. Dit vra volle aandag van die leser. Ek beveel hierdie werk sterk aan vir lesers en Bybelstudente wat graag hulle kennis in diepte wil verbreed.

Dr. Thinus du Plessis

Die Oog Aftreelandgoed. 2019

Titel: DIE WONDER VAN DIE WOORD

Uitgewer: Gereformeerde Kerk Waterbergmuseum

Prys: R250-00 plus posgeld

Navrae: Theresa: 082 496 8576

Kerkkantoor: 014 717 3720

Bankbesonderhede: A.T.L. Booyse (Waterberg kerkmuseum)

Bank: FNB

Spaarrekening: 62831138145

Takkode: 255355