Owerheid beboet Mercedes, BMW en VW

Die Duitse motorvervaardigers, Mercedes-Benz, BMW, en Volkswagen is gesamentlik swaar beboet nadat die Duitse owerheid vasgestel het dat hulle ’n gesamentlike kartel gevorm het vir die aankoop van staal.

Die drie vervaardigers se gesamentlike koopkrag het hulle instaat gestel om die prys vas te pen op alle staal aankope,

Die Duitse Mededingingsraad het ’n boete van €100 miljoen gehef teen die vervaardigers, wat klaarblyklik vir jare die staalprys afgedwing het.

Die Mededingingsraad sê dit is vasgestel dat die drie motorvervaardigers gereeld met die staalnywerhede vergader het en sedert 2004 tot die einde van 2013 belangrike prys strukture bekom het op die roumateriaal.

Die ontmoetings met staalnywerhede het minstens tot 2016 geduur, en die vermoede bestaan dat die ooreengekome pryse ook van jare daarna sou geld.

Die drie maatskappye het ooreengekom dat VW €48.7 miljoen sal betaal, BMW €26 miljoen en MB €23,5 miljoen.