Ouditeur-generaal bring slegte nuus

Die Ouditeur-Generaal het wel groter mag bekom, maar moet vanjaar daarop wys dat sy kantoor ’n finansiële verlies opgediep het van R2,8 miljard waarvan die grootste deel veroorsaak is deur die Passasier Spoor Agentskap van SA (Prasa) en die Vrystaatse Departement Menslike Hulpbronne.

Die Ouditeur-Generaal het ’n besonder donker prent geskilder van die finansiële stand van sake in die Suid-Afrikaanse ekonomie.

Hy het nie net na die haglike toestand op provinsiale vlak uitgewys nie, maar ook beklemtoon dat dit op nasionale vlak ewe beroerd gaan.

In sy verslag sê die Ouditeur-Generaal dit is teleurstellend hoe die land se stadige vooruitgang gepaard gaan met ewe stadige implementering van aanbevelings wat deur sy kantoor gemaak is aan verskeie departemente en entiteite.

Van die 432 staatsbeheerde instansies wat ouditering ondergaan het, het ’n skamele 16 entiteite ’n skoon verslag gekry.

Verskeie staatsdepartemente het ook ’n hopelose verslag gekry, en kenners reken dit is so swak dat talle hoofde by verskeie entiteite verdien om onslaan te word.