Onopgeëiste pensioene beloop miljarde

Werkers is dikwels onbewus daarvan dat hulle sekere pensioen voordele het wat aan hulle uitbetaal moet word wanneer diens verlaat word.

Dit bring mee dat onopgeëiste bedrae nou reeds miljarde Rand beloop wat na raming soveel as R4 miljard kan wees wat in twee unies opgehoop het.

Dit lyk asof ’n totale bedrag van meer as R40 miljard opgeloop het oor die afgelope twee tot drie dekades, en niemand help diens verlaters reg om te sê hulle moet aansoek doen om uitbetaling van hulle pensioen voordele nie.

Die inligting is bekendgemaak nadat ’n onafhanklike entiteit navorsing gedoen het en bevind het dat niemand werkers inlig oor hulle regte in die verband nie.

Indien in aanmerking geneem word dat sekere pensioene buite die Pensioenfonds Wet ressorteer, dan is die totale opgehoopte bedrag R51 miljard wat nie geëis is nie.