Noord-Kaap droogte nou krisis

Die jarelange droogte in dele van die Noord-Kaap het meegebring dat dit nou die ergste krisis geword het wat die provinsie beleef het in die laaste 70 jaar.

Skenkings vir veevoer en selfs kontantgeld word gereeld ontvang van organisasies en individuele donateurs, maar dit is by verre te min om die krisis om te keer.

Beramings wat gemaak is, dui daarop da minstens R750 miljoen benodig word om die boere van algehele ondergang te red.

Baie boere het hulle vee verminder tot kern getalle waarmee hulle beoog om weer ’n kudde op te bou wanneer die reën gekom het, maar dit gaan jare neem om die totale aantal vee terug te sit op elke plaas.

Skenkers word versoek om te skakel met georganiseerde landbou, aangesien die regering redelik onwillig is om die nood te verlig.