Munisipaliteit betaal dubbel salarisse

Die Nkomazi plaaslike munisipaliteit in Oos-Transvaal sal slim planne moet uitwerk om sy R18 miljoen terug te vorder van salarisse wat hy twee keer aan werkers uitbetaal het.

Die werkers het in Oktober vanjaar hulle salarisse twee keer gekry, en weier nou om dit terug te betaal aan die owerheid.

Die eerste betaling op die 15 de en tien dae later, op 25 Oktober, kry hulle weer salaris, en toe die Raadslede besluit om hulle nie in November op die 15 de te betaal nie, het hulle ’n volskaalse staking begin met die argument dat hulle nie salaris gekry het op betaaldag nie.

Die Raad moet nou vinnig planne beraam om die geld terug te vorder voordat die finansiële jaar sluit, en oorweeg dit om 20% per maand minder aan hulle te betaal sodat alles terug gevorder kan word voor Junie 2020.

Later het dit bekend geword dat die salarisse per abuis weer betaal is, terwyl dit reiskoste is wat uitbetaal moes word.