MUNISIPALE ONKUNDE EN ROEKELOOSHEID

Die onkunde en roekelose onverskilligheid waarmee ons land se munisipaliteite tans bestuur word, laat die gewone belastingbetaler na sy asem snak. By twee Limpopo munisipaliteite, die Fetakgomo- en Groter Tubatse munisipaliteite wat in 2016 saamgesmelt het, is twis en tweedrag aan die orde van die dag.

Nkgolo Shai was vanaf die Sekhukhune Distriks- Munisipaliteit gesekondeer vir drie maande om as korporatiewe dienste direkteur, die samesmelting te laat vlot. Hy het ‘n menslike hulpbronbestuurder, Charity Rabada, se dienste opgeskort omdat sy briewe aan sekere amptenare gestuur het waarin sy ontken dat sy enige skrywes rakende bevordering in die nuutgevormde munisipaliteit aangekondig het.

Sy is toe afgedank vir growwe insubordinasie omdat sy beswaar aangeteken het teen die tydelike opskorting van haar dienste deur Shia.

Sy het die afdanking aangemeld by die SA Plaaslike Bedingingsraad . ‘n Kommissaris van die Bedingingsraad, Richard Sithi het na ‘n ondersoek bevind dat Shai se drie maande reeds verstreke was toe hy Rabada afgedank het. Hy het ook bevind dat Shai self die briewe rakende die bevorderings gestuur het en dat Rabada, op 1 September in haar amp heraangestel moet word. Verder moes aan haar ‘n bedrag van R1 482 652.84 betaal word.

Die munisipaliteit het aangedring op ‘n hersiening van die bevinding in die arbeidshof maar dit is geweier. Die voete slepery van die Munisipaliteit, het daartoe gelei dat die Balju beslag gelê het op vier trokke en vier padskrapers ter waarde van een-en-‘n-half miljoen Rand. ‘n Segsman van die munisipaliteit het intussen gesê dat hulle Rabada deur haar prokureur aangesê het om weer haar dienste te hervat maar dat sy nie daarop reageer het nie.

In nog ‘n geval skuld die munisipaliteit ‘n Elektriese Ingenieurs maatskappy, Mphaphuli Consulting , ‘n bedrag van R10.9 miljoen vir dienste gelewer in 2017. Dié maatskappy is alreeds in 2013 aangestel om die projek “Mabone” te loots met die oog op elektrisiteit vir die woongebied. Die maatskappy se hoof uitvoerende beampte, Lufuno Mphaphuli , het alreeds beslag gelê op munisipale bates in 2017 toe die munisipaliteit nagelaat het om hom te vergoed vir dienste ter waarde van R41 miljoen wat die maatskappy vir die munisipaliteit gelewer het.

‘n Voormalige senior- bouinspekteur, Shamrock Sithodolo het ook ‘n saak van onbillike ontslag gewen met ‘n bevel dat hy teen Junie 2018 weer heraangestel moet word. Hy is ontslaan weens ‘n klag van wangedrag vir sy goedkeuring van die konstruksie van ‘n besigheids kompleks voordat die raad die planne kon goedkeur. Die munisipaliteit het besluit om die saak op hersiening te neem.

Voor die samesmelting van die twee Munisipaliteite was Fetakgomo Tubatse een van Limpopo se munisipaliteite wat R230 mijoen by die berugte VBS bank belê het en toe verloor het. Daar bestaan na bewering ook dokumentasie wat op ‘n bedrag van meer as

R200 miljoen ongemagtigde en sinnelose uitgawes dui. ‘n Groot wolk van verdagte wisseling van geld hang steeds oor Fetakgomo. Die verskoning wat gebied word is dat ‘n eksterne ouditering aan die gang is maar geen verslag van die vordering daarvan is beskikbaar nie.

Die Sekhukhune ANC voorsitter en distrik-burgemeester Stan Ramaila het glo gesê die stand van sake in die streek is kommerwekkend vir die party. Daar word blykbaar gesprek gevoer met belanghebbendes in die streek. Die LUR van Limpopo se samewerkende regering is versoek om beamptes aan te wys om hulp te gaan verleen.