Goudstad: Vandale maak amok

Parkstasie in Johannesburg was die toneel van beskadiging van eiendom en blatante diefstal by winkels. ‘n Groep amok makers het die spoorwegstasie se gebou betree en begin om winkels te beroof. Toegangshekke is gebreek, treinwaens is beskadig en vensters is gebreek. 

Prasa se Hoof Uitvoerende Beampte het verklaar dat hulle voldoende sekuriteitspersoneel het om te voorkom dat daar ‘n herhaling van die voorval sal wees. 

Intussen het 2,400 sekuriteitspersoneel teruggekeer na hul poste na ‘n hofbevel verkry is teen Prasa deur drie sekuriteitsmaatskappye rondom die beeïndiging van hul kontrakte.