Ware geloof (19).

Ek glo aan die ewige lewe

Die lewe na die dood, ewigheid? Vir ons begrip en verstand is dit te groot.

Die ewige lewe, wanneer begin dit? Daar is baie wat onder die indruk is dat die ewige lewe eers na die dood begin, en dit is nie wat die Here leer nie.

Ons hoor die woorde van die Here Jesus: Ek is die opstanding en die lewe; wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid (Jh 11: 25 en 26).

So hoor ons ook in 1 Jh 5: 11 en 12: En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.

Ons hoor baie duidelik dat ons die ewige lewe alreeds nou het op grond van ons geloof dat Jesus Here en Verlosser is, die Seun van God. Ons kan ook sê op grond van ons wedergeboorte. Ons lees nie dat God ons die ewige lewe sal gee nie. Nee, ons lees dat Hy die ewige lewe alreeds vir ons gegee het.

Die ewige lewe – dit is die herstelde verhouding met God, dit is die lewe by God, dit is om God se kind te wees. Dit begin nou alreeds. Dit is soos die koringkorrel wat eers na die dood tot volle wasdom kom en heerlike vrugte dra.

Nou is ons oppad na ons eintlike bestemming – die ewigheid vervolmaak – om God ewig daarin te prys – en dit het nou alreeds begin.