Ware geloof (18).

Ek glo aan die opstanding van die vlees.

Oor hierdie heerlikheid hoor ons in die Woord: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie, wat God brei het vir die wat Hom liefhet (1 Kor. 2: 9).

Wanneer ons sterf, gebeur een van twee dinge: óf ons is by die Here, óf ons is sonder die Here. Dit is die een of die ander, en dit is finaal.

Dit is egter nie ons bestemming nie. Ons bestemming is wanneer die opgestane, verheerlikte liggaam met die siel verenig word, en dit gebeur met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Anders as die liggaam van nou en die liggaam wat gesterf het, sal die opgestane, verheerlikte liggaam onsterflik en onverderflik wees en nie deur die sonde ontsier wees nie.

U kan gerus 1 Korinthiërs 15 lees wat juis oor die saak van die opstanding van die liggaam handel.

Dit is so dat die meeste mense sê dat lewe na die dood ‘n illussie is, nog meer die opstanding van die liggaam.

Wie glo ons? Hulle of die Here?

Ons glo die Here. Hy bly getrou tot in ewigheid en Sy Woord en Sy Beloftes is vas en waar.