Ware geloof (16).

Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges.

Deur so te glo bevestig ek God se werk in my en met my. Ek is op grond van my geloof in Jesus Christus en my velossing nie deel van die gemeenskap van die wêreld nie. Ek is deel van ‘n herskepte gemeenskap, deel van ‘n gemeenskap wat nuut gebore is, deel van ‘n gemeenskap oor wie die Gees van God gewaai het.

Hierdie gemeenskap is die gemeenskap van die heiliges. Dit is die gemeenskap wat deur God afgesonder is om anders te wees – anders as die wêreld.

Hierdie andersheid word sigbaar in elke gemeente se gemeente-wees. In ooreenstemming met dit wat die Woord leer is die gemeente die liggaam van Christus en elkeen is ‘n ledemaat van die liggaam (1 Kor. 12). Elke ledemaat is nodig en al die ledemate is gelyk – een is nie belangriker as die ander nie.

In die gemeente se saamwees en handeling is die gemeente anders as die wêreld. Hier gee mense waarlik vir mekaar om. Hier word die liefde van God in Jesus Christus sigbaar: God se liefde vir die gemeente, die gemeente se liefde vir God en die gemeentelede se liefde vir mekaar.

Die gemeenskap van die heiliges – dit is waar elke gelowige hoort.