Trots en Dankbaar

Te midde van al die verval wat ons elke dag waarneem in die land wat eens soos ’n modelstaat gegroei het, maar daar bestaan tog non ’n sprankie hoop dat president Brand se woorde bewaarheid kan word.

Die bekende woorde beier nog oor die land: “Alles sal regkom, as elkeen sy plig doen”, is die gevierde woorde van ’n president wat sy volk bemoedig het toe dit moeilik gegaan het in die ou Republiek van Oranje Vrystaat.

Daarom kan Die Vryburger nie anders as om die trots van ons volk te bly dra tot selfs daar by die 148 lande van die wêreld waar van ons volksgenote woon, en tog nog die band hou met ons wat hier in Suid-Afrika as die handhawers bly stry om ons verlore vryheid te herwin.

Die volksgenote in daardie 148 lande wat werklikwaar deel uitmaak van ons koerant se lesers, is en bly deel van ons, al woon hulle oor die ganse aarde versprei.

Dit is met dankbaarheid dat ons ook die mededeling kan maak dat daar Afrikaners en Boere-Afrikaners in die buiteland is wat nog die liefde openbaar om ’n inbetaling te maak op Die Vryburger Kinderfonds se rekening.

Ons is ook dankbaar dat die welbekende aanbieder van die “Kuierkombuis” by die eertydse Volksradio, Radio Pretoria, ook haar bydraes van vandag lewer in ons volkskoerant, Die Vryburger.

Ons is trots en dankbaar dat die Kinderfonds aansienlik gegroei het en dat ons waarskynlik in 2020 nuwe hoogtes sal bereik met hulp aan ons CVO-skole.

Alhoewel ons trots en dankbaar is vir elke medewerker se gereelde bydraes tot die koerant, is ons grootste dank aan ons Hemelse Vader vir Sy genade, en daarom kom al die eer toe aan Jesus Christus, ons skepper en ons Heer.